Mr. Astrid Kraag - MfN - registermediator

Astrid was advocaat, maar is nu werkzaam als mediator en (team-)coach op het gebied van samenwerken. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Als MfN-registermediator gaat zij voortvarend te werk. Het is haar veronderstelling dat partijen zo snel mogelijk uit een conflictsituatie willen komen, om vervolgens weer zelf keuzes te kunnen maken en beslissingen te kunnen nemen. Het is haar drijfveer om partijen in beweging te brengen zodat zij andere perspectieven zien en ruimte krijgen voor keuzes en beslissingen. Door haar professionele betrokkenheid en juridische kennis is Astrid in staat een snelle analyse te maken van het conflict. Zij begeleidt partijen daarbij richting een oplossing. “Oog hebben voor de belangen van de ander biedt kansen om je eigen doel te bereiken.”, aldus Astrid. In haar mediations heeft Astrid oog voor de emoties die spelen en levert zij een bijdrage aan een effectieve communicatie.

 

Astrid houdt zich onder meer bezig met ziekteverzuim-zaken, ontslagkwesties, de start van samenwerken, medezeggenschapsgeschillen, teambegeleiding en klachtbehandeling.

 

Astrid is bestuurslid van de Stichting Mediationloket De Vallei in Wageningen.

Mail: info@astridkraag.nl

Website: www.linkedin.com/in/astridkraag/

Telefoon: 06 – 51 34 60 35

Twitter: @AstridKraag

Neem contact opGa terug naar de homepagina