Welkom bij Mediationloket de Vallei

Steeds meer mensen en organisaties weten de weg naar een mediator te vinden. En dat is een goede ontwikkeling. Mediation wordt een steeds belangrijkere methode om conflicten op te lossen. Mediation is effectief, snel en kostenbesparend. Zorgvuldig en met respect voor elkaars belangen. Vaak zorgt mediation voor een afkoeling van het conflict, waarmee (verdere) relatie- en reputatieschade voorkomen wordt. Maar wat doen mediators nu eigenlijk?Met hulp van een procesbegeleider – de mediator – gaat u met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden. De mediator luistert, vat samen, vraagt door en zorgt dat alle belangen op tafel komen. Kernwaarden daarbij zijn: onafhankelijk, onpartijdig en bewaken van juridisch kader. Bijvoorbeeld bij een moeizame samenwerking binnen een team, bij een echtscheiding, een slepend arbeidsconflict, een zakelijk conflict met een klant, of bij een geschil tussen burger en overheid. Een oplossing betekent soms dat partijen weer bij elkaar komen, soms dat ze op een goede manier uit elkaar gaan.


Privé

Een ruzie bezorgt mensen slapeloze nachten. Hoe langer het duurt, hoe erger het wordt. Een mediator helpt om de communicatie weer te normaliseren, zodat mensen weer echt naar elkaar gaan luisteren en zelf op zoek kunnen gaan naar een duurzame oplossing. Vaak lukt dit al met 3 gesprekken.


 • Echtscheidingen

 • Alimentatie

 • Zorg- en contactregeling

 • Nalatenschappen

 • Familie- en burenruzies

 • Verenigingen van eigenaren

 • Familiebedrijven


Werk

Conflicten kosten geld en energie, wat ten koste gaat van de productiviteit. Communicatie is het sleutelwoord, maar partijen wachten vaak te lang om met elkaar om de tafel te gaan. Een mediator brengt dit proces weer op gang. Veelal leidt dit tot een oplossing die voor alle partijen goed uitpakt.


 • Arbeidsconflict

 • Gedoe binnen maatschappen

 • Samenwerking binnen teams

 • Ruzie tussen aandeelhouders

 • Zakelijk conflict met klant of leverancier

 • Familiebedrijven


Overheid/Instanties

In het contact tussen overheid en burgers gaat nog wel eens iets mis. Of tussen ziekenhuis en patiënt. Wanneer partijen onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan, worden de wederzijdse belangen duidelijk en kan er gekeken worden naar een constructieve oplossing.


 • Klachtgeschillen

 • Ongelijkmachtigheid

 • Toegankelijkheid

 • Het Mediationloket

 • Handhaving en Toezicht

 • Belangen en bezwaren

 • Kleilagen in de organisaties

 • Wie het wil mag het zeggen?


Zoekt u een mediator?


Klik op de foto’s hieronder voor een nadere kennismaking. Onze mediators zijn actief op alle terreinen van mediation, waarbij elke mediator zijn eigen specialisatie heeft. Neem via de persoonlijke pagina rechtstreeks contact op met de mediator van uw keuze.

Onze mediators zijn actief in de gehele Vallei-regio: Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk.

Eén loket voor al uw vragen over mediation


Het loket heeft als doel om de bekendheid van mediation te vergroten. Wij komen graag een keer praten over wat mediation voor u kan betekenen, binnen uw organisatie of tijdens een netwerkbijeenkomst. Wij verzorgen workshops, trainingen en presentaties.

Stuur een e-mail naar info@mediationloketdevallei.nl, of neem rechtstreeks contact op met een van onze mediators via de persoonlijke pagina’s.

Wat andere over ons zeggen